3 Δεκ. 2015

Πρεμνοφυής διαχείριση ή αναγωγή; Εκμετάλλευση με αυτεπιστασία ή με παραχώρηση;

agroetak.app.systada.grΔιλήμματα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη δασική πράξη, τόσο από την πλευρά της Δασικής Υπηρεσίας, όσο και από την πλευρά όσων εργάζονται στις εργασίες συγκομιδής (υλοτομία και μετατόπιση). Στα διλήμματα αυτά επιχειρούν να δώσουν απαντήσεις και κατευθύνσεις, με οικονομική τεκμηρίωση, τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου ΑγροΕΤΑΚ με τίτλο «Νέα πρότυπα οικονομικής ανάλυσης της δασικής παραγωγής και πιλοτική εφαρμογή», το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης από το δασολόγο δρ. Δημήτρη Παλάσκα. Στα πλαίσια του εν λόγω έργου καταρτίστηκαν βοηθητικά οικονομικά πρότυπα για τα δασικά είδη οξυάς και δρυός, τα οποία μετασχηματίζουν τους κλασικούς, από τη δασολογική επιστήμη, Πίνακες Παραγωγής σε Πίνακες Οικονομικής Απόδοσης.